Privacybeleid

My-Eyewear en Arteyefashion

Privacyverklaring

My-Eyewear is distributeur van brilmonturen en heeft agentschappen met diverse luxe brillenmerken. Arteyefashion voert de promotie en heeft het agentschap van diverse Amerikaanse merken hippe brilmonturen in Nederland.

Wij zetten ons in om de verkoopcijfers van onze klanten te verbeteren door de mooiste monturen en professionele dienstverlening te leveren. We hebben hiervoor (persoons)gegevens van onze klanten nodig. Wij zorgen dat gegevens die onze klanten aan My-Eyewear en/of Arteyefashion verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft overhandigd. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we de gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we de gegevens bewaren.

We beperken het gebruik van gegevens tot alleen dat wat we nodig hebben om onze dienstverlening zo optimaal en efficiënt mogelijk te maken. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle gegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

 

De gegevens

Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummers, e-mailadressen;
  • geboortedatum en geslacht;
  • De aankopen die klanten bij ons doen zoals brilmonturen en accessoires;

Inschakeling derde partijen

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

  • Ons marketingbureau
  • Onze Website bouwer- en beheerder
  • Onze ICT beheerder

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen  verwerkersovereenkomst hebben.

 

 

 

Uw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Veilig bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van gegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw gegevens of ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met:

My-Eyewear

Romenpad 7

2652BX Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon: Mw. M. Idris

Telefoon: +31 6 53528142

E-mail: myeyewearinfo@gmail.com

 

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan a.u.b. contact met ons op!